Three Gates AB har ansökt om att noteras på NGM Nordic MTF i början av augusti 2016 och gör i samband med det en nyemission om 12 000 000 kr. Emissionen riktar sig till befintliga ägare och allmänheten.För mer info se Three Gates AB genomför nyemission om ca 12 000 000 kr