Three Gates har förvärvat rättigheterna till Robloxspelet RuneCraft från Martin Ekdal Invest AB. RuneCraft är ett i stora delar färdigutvecklat spel som har utvecklats av Callumina Ltd.

Roblox RuneCraft är ett actionfyllt rollspel, där spelaren tar sig an rollen som krigare, jägare eller magiker, och utforskar farliga områden och använder sina färdigheter för att bekämpa fienden. Ca 70 000 EUR har lagts på utvecklingen av spelet, som sedan avstannade till följd av interna problem hos den tidigare utvecklaren. Sedan har rättigheterna till spelet övertagits av Martin Ekdal Invest AB, som var en av investerarna i Callumina Ltd.

Enligt avtalet kommer Three Gates att uppdatera och färdigställa spelet för lansering på den populära spelplattformen Roblox. Efter att Three Gates och Martin Ekdal Invest AB har återfått sina respektive nedlagda kostnader kommer nettointäkterna från spelet att fördelas mellan parterna enligt en fördelningsmodell på 70/30 till Three Gates AB respektive Martin Ekdal Invest AB.

Roblox är en kraftigt växande global online-plattform, där användarna kan skapa sina egna spel. I augusti passerade plattformen 100 miljoner användare och den aggregerade intäkten för utvecklarna på plattformen väntas nå 100 MUSD under 2019 (TechCrunch). I takt med att populariteten och intäkterna för utvecklarna har ökat har det blivit allt vanligare med studioutvecklade spel på plattformen.

”RuneCraft är precis den typ av partnerbaserade projekt som vi har sökt efter. Vår partner har finansierat det mesta av utvecklingen, vilket innebär att vi kan addera spelet till produktportföljen och skapa ytterligare en intäktsström, utan att det anstränger vår nuvarande kapacitet och till en attraktiv risknivå”, säger Don Geyer, VD för Three Gates.

Huvudägare och vd för Martin Ekdal Invest AB är Martin Ekdal, som även är styrelseledamot i Three Gates. Därför ska avtalen underställas godkännande av en extra bolagsstämma och kallelse till stämma kommer att gå ut inom kort. En redogörelse från styrelsen och ett oberoende värderingsutlåtande gällande affären kommer att göras tillgängligt på bolagets hemsida inför extrastämman.

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 klockan 19.00 CEST.