• Nettoomsättningen under året uppgick till 995 TSEK (2 379 TSEK). Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 13 TSEK (923 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -12 909 TSEK (-6 015 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -5 125 TSEK (-2 043 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 649 TSEK (-6 040 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till – 5 863 TSEK (-2 043 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -10,38 SEK (-4,60 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under fjärde kvartalet uppgick till -4,46 SEK (-1,55 SEK).
  • Under perioden har brygglån på 4 Mkr med 10 % ränta tagits upp för att tillföra likviditet inför den pågående företrädesemissionen. Låntagarna har rätt att kvitta lånet mot aktier på samma villkor som i företrädesemissionen.
  • Den 19 oktober meddelade Bolaget att avtal slutits med den amerikanska partnern INOV8 Golf om ytterligare arbete för INOV8 Golfs mobilspel som kombinerar golf och virtuell gambling. Three Gates får en fast ersättning för utvecklingsarbetet. Kontraktstiden är sex månader med ett totalt kontraktsvärde på ca 1,8 miljoner kronor.
  • Den 8 november utannonserades 8 to Glory Bull Riding för PlayStation och Xbox. Spelet kommer att lanseras under andra kvartalet 2018 i samarbete med Pro Bull Riders.
  • Den 30 november godkändes Offensive Combat Redux! för lansering via Facebook Gameroom.
  • Efter perioden beslutades en företrädesemission på ca 18,4 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd till 80 % med teckningsförbindelser och garantier. Teckningstiden pågår fram till 1 mars 2018.
  • Efter perioden beslutades om en kvittningsemission uppgående till maximalt 928 571 aktier på samma villkor som i företrädesemissionen. Kvittningsemissionen riktar sig till Bolagets långivare och motsvarar skulder på upp till ca 6,5 miljoner kronor.

 

Kommentar till bokslutskommuniké

Under fjärde kvartalet har fokus legat på spelutveckling inför årets stora lansering för Three Gates. Med över 1 000 000 nedladdningar för mobilversionen av 8 to Glory, det officiella spelet för Pro Bull Riders (”PBR”), och en konsolversion klar för lansering under andra kvartalet 2018, så är det mycket som talar för att Three Gates står inför ett massivt genombrott som spelstudio.

Vår strategi att utveckla kvalitetsspel i samarbete med internationella partners bär nu frukt och vi är mycket optimistiska över framtiden för 8 to Glory med stöd av PBR:s starka varumärke. Vår partner Endeavor säkerställer att spelet kommer att få en bred marknadsföring för att nå målgruppen på över 100 miljoner PBR-fans världen över. Det tidigare officiella PBR-spelet för konsol sålde i 600 000 exemplar 2009 och mot bakgrund av sportens framväxt sedan dess, så är jag övertygad om att vi kommer att nå vårt uttalade mål om att sälja minst 1 000 000 exemplar t o m 2020.

Vi planerar att bygga på framgångarna med 8 to Glory i satsningen på fiskespelet MainStream Fishing. Spelet kompletterar 8 to Glory väl, med sin sport- och friluftslivsprofil. Mobilversionen av MainStream Fishing är redan lanserad och har på kort tid attraherat över 40 000 spelare. Med en marknadsföringsstrategi som bygger på korsvis marknadsföring med 8 to Glory och förhoppningsvis även ett samarbete med ett starkt varumärke, så ser vi mycket positivt på möjligheterna även för MainStream Fishing. Efter Mobilversionen planerar vi en konsollansering under nästa år och efter det en VR-version av spelet.

Med den pågående företrädesemissionen så stärker vi balansräkningen och tillför det nödvändiga rörelsekapitalet för att ta steget till att bli en etablerad konsolstudio. Jag hoppas att så många som möjligt av våra nuvarande aktieägare fortsätter att stödja oss och ser även fram emot att välkomna nya ägare till Three Gates AB och ett mycket spännande 2018.

Don Geyer

VD, Three Gates AB

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB
Telefon: 0705 – 54 73 33
E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

 

Bokslutskommuniké-2017_ThreeGates