Three Gates AB – Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016

 • Nettoomsättning uppgick till 2 379 TSEK (1 202 TSEK)
 • Nettoomsättning under Q4 uppgick till 923 TSEK (626 TSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -6 040 TSEK (22 TSEK)
 • Periodens resultat under Q4 uppgick till -2 043 TSEK (-46 TSEK)
 • Resultat per aktie: -6,22 SEK (0,44 SEK)
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier: -4,60 SEK (0,44 SEK)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader för listningen med 4 748 TSEK
 • Eget kapital per aktie: 8,52 SEK (-37,50 SEK)
 • Listades på NGM Nordic MTF efter övertecknad nyemission
 • Tjurridningsspelet 8 to Glory lanserades i mobilversion
 • Mainstream Fishing släpptes i soft launch
 • Efter perioden förvärvades 50 procent av actionspelet Offensive Combat
 • Stark kassa borgar för trygghet

Med ”Bolaget” eller ”Three Gates” avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kommentar till bokslutskommuniké

Det fjärde kvartalet har varit mycket intensivt för Three Gates. Vi har arbetat med att vidareutveckla tjurridningsspelet 8 to Glory som släpptes för mobil i slutet av augusti och diskussioner förs med våra samarbetspartners, IMG, PBR Investments och Rarity Investments om en eventuell lansering av spelet även för andra plattformar.

Före årsskiftet påbörjades en soft launch av mobilversionen av fiskespelet MainStream Fishing som har blivit väl emottagen. Vi arbetar intensivt med att få in ett attraktivt varumärke för spelet och diskussioner förs med möjliga samarbetspartners. På begäran av dessa har vi börjat bygga in mer komplicerade system som möjliggör en ökad exponering av varumärken i spelet. Målet är att MainStream Fishing senare ska kunna lanseras på alla större plattformar.

Vid sidan av arbetet med utvecklingen av den befintliga spelportföljen har vi har sett på möjligheten att genom förvärv eller nya samarbeten få in ytterligare ett spel baserat på ett inarbetat varumärke och med potential att stärka kassaflödet i närtid. Med 8 to Glory har vi visat att vi har kapacitet att skapa spel av hög kvalitet och det är tydligt att det är många andra aktörer som är intresserade av att samarbeta med oss. Vi har sett på ett flertal intressanta och spännande projekt, men slutligen fastnat för möjligheten att delta i relanseringen av det mycket populära action-spelet Offensive Combat. Vi har ingått ett avtal om förvärv av 50 procent av rättigheterna till Offensive Combat och vi ser på affären som en viktig milstolpe för Three Gates.

Sammantaget är Three Gates väl rustat för framtiden och bolaget har nu den mest spännande produktportföljen i bolagets historia. Vi har som mål att släppa flera spel under 2017. Vi är övertygade om att vi kommer att lansera högkvalitativa spelprodukter som kommer att tas emot väl av spelpubliken. Vi anser också att portföljen som helhet är balanserad. En mängd olika intäktsströmmar skapar stabilitet samtidigt som vi har möjlighet att skala upp försäljningen snabbt när en produkt blir framgångsrik.

Don Geyer
Verkställande direktör för Three Gates AB

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

ir.threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential, som omfattar underhållningsspel, online gambling och sociala kasinospel. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk.

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016