Teckningsperioden i Three Gates AB:s företrädesemission är nu inledd och pågår mellan den 13 februari – 1 mars 2018. Handel i teckningsrätter avslutas den 27 februari.
Anmälningssedel, emissionsteaser och investeringsmemorandum finns tillgängliga för nedladdning via Bolagets hemsida, www.ThreeGates.se, via www.gwkapital.se samt via www.hagberganeborn.se.

G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är utsett till emissionsinstitut.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Don Geyer, VD Three Gates AB (publ),
tel: +46 705 54 73 33,
e-post: don@threegates.se

Anmälningssedel_Three_Gates_AB
Informationsmemorandum_Three_Gates_AB_HQ
Emissionsteasern_Three_Gates_AB