Three Gates AB har godkänts för upptagande till handel på Nordic Growth
Markets (”NGM”) marknadsplats Nordic MTF. Spelbolagets första handelsdag blir den
16 september 2016.

Det Visby-baserade spelbolaget Three Gates AB ser en anslutning av Bolagats aktie till NGM Nordic MTF som ett viktigt steg för att förverkliga Bolagets affärsplan och uppsatta mål. Noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och öka uppmärksamheten på Bolagets verksamhet från kunder, kapitalmarknaden, media och allmänheten.

Bolaget har en tydlig strategi för att hantera utvecklingsrisk och samtidigt maximera genomslaget för våra produkter genom attraktiva samarbeten. Våra partners har den nödvändiga kapaciteten att marknadsföra produkterna och ger oss möjlighet att dra nytta av starka varumärken.

Three Gates utvecklar tillsammans med PBR Investments, Rare Labs, Rarity Investments, Pro Bull Riders (PBR) och NFL-stjärnan Jared Allen ett tjurridningsspel med PBR:s välkända varumärke, Professional Bull Riders.
Samarbetet kommer även att hjälpa lanseringen av vårt kommande spel Mainstream Fishing, som kommer att korsvis marknadsföras med PBR-spelet innan den planerade utgivningen under fjärde kvartalet 2016.

VD Don Geyer kommenterar:

Jag är mycket nöjd med samarbetet med våra partners gällande produkterna, 8 to glory och MainStream Fishing. Vi är entusiastiska över att publicera dessa produkter som utgör starten på en spelportfölj som kännetecknas av starka varumärken med attraktiv publik.


Rådgivare inför listningen

Three Gates har använt Göteborg Corporate Finance (GCF) som finansiell rådgivare i arbetet med listningen och emissionen.

För ytterligare information
Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget
Three Gates är ett svenskt aktiebolag grundat 2011. På basis av mer än 30 års kombinerad branscherfarenhet och utgivning av hundratals speltitlar, har grundaren och vd Don Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen byggt upp ett vidsträckt globalt nätverk inom spelindustrin. Kauppinen är baserad i Scottsdale, Arizona och är en välkänd affärsutvecklare inom spelindustrin. Han var Head of International Product PR för Sony Online Entertainment och PR-chef på Ubisoft, och har varit anlitad som rådgivare åt en mängd spelutvecklare. Fram till nu har Bolaget främst arbetat med spelutveckling på uppdrag för andra företag, med begränsad uppsida från försäljning av produkterna. Därigenom har Bolaget kunnat utveckla sitt tekniska team, bygga upp ett bra track record och byggt relationer till samarbetspartners samt skaffat värdefull erfarenhet. Med en erfaren ledningsgrupp och ett skickligt tekniskt team har Three Gates nu etablerat sig som en seriös och pålitlig partner för ledande förläggare och distributörer av spel, med kapaciteten att utveckla spel för flera plattformar för distribution i global skala.