I enlighet med tidigare kommunikation är idag måndagen den 16 december 2019 sista dagen för teckning i Three Gates AB (publ) (”Three Gates” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Bolaget framgår av det investeringsmemorandum som upprättats i samband med företrädesemissionen. Investeringsmemorandum, emissionsteaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.threegates.se) och på emissionsinstitutets hemsida, www.hagberganeborn.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Don Geyer, VD, 070-554 73 33, don@threegates.se

Om Three Gates

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se