Med hänvisning till bokslutskommunikén och rapporten för fjärde kvartalet 2021 som meddelades den 17 februari 2022 görs en korrigering av not 2, där nettoomsättning som härrör från royalty/återförsäljare felaktigt har klassificerats som nettoomsättning från utvecklingsuppdrag. Se bifogat den uppdaterade rapporten.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

JumpgateAB -Bokslutskommuniké-Q4-2021