Så som tidigare meddelats i pressmeddelande den 18 november, 2021 genomför Jumpgate AB en finansiering i form av en riktad emission och en kvittningsemission. Som ett led i finansieringen kallar Jumpgate AB till extra bolagsstämma enligt bifogad kallelse.

Finansieringen uppgår till totalt ca 12 mkr, omfattande en riktad emission på ca 10 mkr som beslutats av styrelsen med stöd i bemyndigande, samt en kvittningsemission på ca 2 mkr som kräver beslut av extra bolagsstämma. Kvittningsemissionen riktas till aktieägarna och styrelseledamöterna Jari Pulkkinen, Urtiven AS, Minotaurus Energi AS, Marcus Jacobs och Tiveden AS (Viktor Modigh) och beslutet förutsätter därför kvalificerad majoritet som närmare beskrivs i kallelsen.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se 

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2021 klockan 10.45 CET.

Jumpgate AB kallelse till extra stämma den 17 december 2021