Så som tidigare meddelats i pressmeddelande den 14 maj, 2020 genomför Three Gates AB en finansiering för förvärvet av ca 65 % av aktierna i Tivola Games samt för att tillföra rörelsekapital. Ytterligare fordringsägare har sedan förklarat sig villiga att kvitta fordringar i den planerade kvittningsemissionen, som därmed föreslås utökas från ca 7 mkr till ca 8,6 mkr. Därmed utökas finansieringen till totalt ca 19,3 mkr, omfattande en riktad emission på ca 5,4 mkr, en kvittning av fordringar på ca 8,6 mkr samt ett lån med konverteringsrätt på 5,3 mkr.

Som ett led i finansieringen och som aviserat i pressmeddelandet den 14 maj, 2020 kallar Three Gates till extra bolagsstämma enligt bifogad kallelse. En mindre del av kvittningsemissionen som beskrivs i punkt 8 i kallelsen utgörs av fordringar från styrelseledamöter i Bolaget varför beslutet omfattas av ett särskilt majoritetskrav på nio tiondelar, som beskrivs närmare i kallelsen.

 

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se 

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 klockan 15:15 CEST.

Kallelse till extra bolagsstämma i Three Gates AB – Bilaga.pdf