I enlighet med beslut vid Jumpgates årsstämma den 27 juni 2023 har en valberedning bildats inför årsstämman 2024. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Daniel Svärd, representerar Infundo AB

Florian Staudlbauer, representerar Kirk Lenke

Viktor Modigh, styrelseordförande i Jumpgate AB, representerar även Minotaurus Energi AS, Tiveden AS och Urtiven AS

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2024 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2024/2025
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande på: info@jumpgategames.se eller skriftligen per brev till:

Jumpgate AB, Valberedningen, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, Sverige.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se 

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se