I enlighet med beslut vid Jumpgates årsstämma den 21 juni 2022 har en valberedning bildats inför årsstämman 2023. Följande ledamöter ingår i valberedningen:
Jari Pulkkinen, representerar sig själv, Lennart Ekerholm och Minotaurus Energi AS
Kirk Lenke, representerar sig själv och Harald Riegler
Viktor Modigh, styrelseordförande i Jumpgate AB, representerar även Tiveden AS och Urtiven AS
Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2023 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2023/2024
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande på: info@jumpgategames.se eller skriftligen per brev till:

Jumpgate AB, Valberedningen, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, Sverige.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

 Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se