I enlighet med beslut vid Jumpgates årsstämma den 22 juni 2021 har en valberedning bildats inför årsstämman 2022. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Jari Pulkkinen, representerar sig själv, Lennart Ekerholm, Jesper Håkansson och Hans-Peter Ostler

Johannes Mücke, representerar sig själv och Harald Riegler

Viktor Modigh, styrelseordförande i Jumpgate AB, representerar även Minotaurus Energi AS, Tiveden AS och Urtiven AS

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2021 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2022
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande på: info@jumpgategames.se eller skriftligen per brev till:

Jumpgate AB, Valberedningen, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, Sverige.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

 Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se