Jumpgate AB (”Jumpgate” eller ”Bolaget”) har idag, den 22 maj 2024, ingått avtal om teckningsförbindelse i samband med Bolagets förestående företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 9 maj 2024. Avtalet har ingåtts med Infundo AB, som kontrolleras av Bolagets styrelseordförande Viktor Modigh och styrelseledamot Marcus Jacobs, vilka tidigare varit förhindrade att ingå avtal om teckningsförbindelse med anledning av handelsförbud. Den definitiva teckningsförbindelsen motsvarar och ersätter tidigare ingången teckningsavsikt och således omfattas företrädesemissionen fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

 

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), GameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se