Jumpgate AB (”Bolaget”) förvärvar den tyska spelstudion Funatics GmbH. Aktierna förvärvas genom en köpeskilling på ca 0,3 MEUR kontant och 0,3 MEUR i nyemitterade aktier i Jumpgate. Den slutliga summan för kontantdelen av köpeskillingen kommer att fastställas baserat på Funatics nettokassa per 30 november, aktiekursen för de emitterade aktierna kommer att fastställas baserat på den volymvägda snittkursen i anslutning till slutförandet av affären som förväntas ske under december månad.

Som ett led i Bolagets strategiska plan förvärvar Jumpgate den tyska spelstudion Funatics, som är en utvecklare av PC, konsol- och mobilspel.

Bolagets VD Harald Riegler kommenterar: ”Det är otroligt glädjande att kunna meddela ytterligare ett viktigt förvärv där vi får in ett team av absolut världsklass, som tillför mycket värdefull erfarenhet och starkt track record när det gäller att leda stora framgångsrika spelprojekt”.

Funatics VD Thomas Friedmann tillägger: ”Jag och teamet ser mycket fram emot att bli en del av Jumpgate och att arbeta tillsammans med Harald och utvecklingsteamen och ta oss an de spännande nya större spelprojekt som förbereds inför 2023 och 2024.”

Kort om den förvärvade verksamheten

Funatics är baserat i Düsseldorf-området. Bolaget grundades av spelveteraner med bakgrund från Ubisoft och Innogames. Funatics har 4 anställda som utgör ett mycket erfaret utvecklingsteam och har arbetat tillsammans sedan 1998. Teamet var bland annat centrala för framgången med Ubisofts spelserie The Settlers. De har expertis inom strategi- och byggarspel samt online multiplayer och tillför betydande leveranskapacitet för Jumpgates större spelprojekt, där Funatics kommer att ansvara för projektledning.

Den förvärvade verksamheten förväntas generera ca 0,40 MEUR under 2022 och verksamheten är kassaflödespositiv.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: +46 70 554 73 33, E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 klockan 07:30 CET.