Jumpgate AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.jumpgategames.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 27 juni i enlighet med kommande kallelse.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: info@jumpgategames.se

 Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Jumpgate AB Årsredovisning 2022