• Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 1 040 TSEK (4 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -2 751 TSEK (-2 920 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 439 TSEK (-2 920 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,77 SEK (-2,22 SEK) under perioden.
  • I mars genomfördes en företrädesemission på ca 14,7 miljoner kronor.
  • I samband med företrädesemissionen genomfördes en kvittningsemission riktad till Bolagetslångivare där skulder uppgående till ca 6,5 miljoner kronor kvittades mot aktier till samma kurs som i företrädesemissionen.

 

Kommentar till delårsrapporten

Under första kvartalet har fokus fortsatt legat på spelutveckling inför årets stora lansering för Three Gates. Med över 1,1 miljoner nedladdningar för mobilversionen av 8 to Glory, det officiella spelet för Pro  Bull Riders (”PBR”), och en konsolversion klar för lansering under slutet av andra kvartalet 2018, så är det mycket som talar för att Three Gates står inför ett massivt genombrott som spelstudio.

Vår strategi att utveckla kvalitetsspel i samarbete med internationella partners bär nu frukt och vi är mycket optimistiska över framtiden för 8 to Glory med stöd av PBR:s starka varumärke. Vår partner Endeavor säkerställer att spelet kommer att få en bred marknadsföring för att nå målgruppen på över 100 miljoner PBR-fans världen över. Det tidigare officiella PBR-spelet för konsol sålde i 600 000 exemplar 2009 och mot bakgrund av sportens framväxt sedan dess, så är jag övertygad om att vi kommer att nå vårt uttalade mål om att sälja minst 1 000 000 exemplar t o m 2020.

Vi planerar att bygga på framgångarna med 8 to Glory i satsningen på fiskespelet MainStream Fishing. Spelet kompletterar 8 to Glory väl, med sin sport- och friluftslivsprofil. Mobilversionen av MainStream Fishing är redan lanserad och har på kort tid attraherat över 40 000 spelare. Med en marknadsföringsstrategi som bygger på korsvis marknadsföring med 8 to Glory och förhoppningsvis även ett samarbete med ett starkt varumärke, så ser vi mycket positivt på möjligheterna även för MainStream Fishing. Efter mobilversionen planerar vi en konsollansering under nästa år och efter det en VR-version av spelet.

Under perioden har vi gjort flera större uppdateringar av MainStream Fishing och 8 to Glory för mobil för att förbättra monetariseringen av spelen. Vi har även ingått ett uppdragsavtal för att stärka kassaflödet och optimera personalanvändningen. Dessutom har vi långt framskridna diskussioner om ytterligare uppdragsavtal som förväntas slutföras i närtid.

Med den företrädesemission som genomfördes under mars månad har vi stärkt balansräkningen och tillfört rörelsekapital för att ta steget till att bli en etablerad konsolstudio. Vi är tacksamma för stödet från våra trogna aktieägare och välkomnar även nytillkomna ägare till Three Gates AB och ett mycket spännande 2018.

Three-Gates AB Delårsrapport Q1 2018

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 klockan 08:00 CET.