Delåret och tredje kvartalet i sammandrag

  • Omsättningen under delåret uppgick ackumulerat till ca 1 606 TSEK (ca 576 TSEK). Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till ca 680 TSEK (ca 393 TSEK).
  • Rörelseresultat före finansiella poster uppgick ackumulerat till ca -3 809 TSEK (ca 106 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till ca -1 099 TSEK (ca 59 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick ackumulerat till ca -3 848 TSEK (ca 106 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till ca -1 100 TSEK (ca 59 TSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till ca -2,93 SEK (ca 1,83 SEK) under delåret. Resultat per aktie uppgick till ca -0,84 SEK (ca 1,06 SEK) under tredje kvartalet.
  • Under perioden har en nyemission slutförts som inbringat ca 10 000 TSEK efter emissionskostnader.
  • Spelet 8 to Glory har utgivits den 25 augusti för iOS och Android. Spelet har utvecklats på uppdrag av Pro Bull Riders (PBR) och Rare Labs.
  • Bolagets aktie har upptagits för handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet GATE den 16 september, 2016.
  • Efter perioden har ett utvecklingskontrakt ingåtts med INOV8 Golf för ett mobilspel som kombinerar golf och virtuell gambling.
  • Efter perioden har ett utvecklingskontrakt ingåtts med Franzén & Falk AB för utvecklingen av en applikation för mobila plattformar.

I början av perioden avslutades spridningsemissionen inför listningen och den 16 september inleddes handeln i Three Gates aktie på NGM Nordic MTF. En milstolpe i Bolagets utveckling, som både skapar likviditet för våra investerare och bättre förutsättningar för framtida eventuella förvärv och kapitalanskaffningar.

Under perioden har vi även lanserat den första produkten i den portfölj av spännande spel planerade för utgivning under innevarande och kommande år som presenterades inför listningen. Den 25 augusti släpptes mobilspelet 8 to Glory för iOS och Android. Spelet har utvecklats på uppdrag av Pro Bull Riders (PBR) och Rare Labs. Spelet har fått höga användarbetyg och våra partners är mycket nöjda med resultatet. Diskussioner pågår nu om nästa steg för 8 to Glory som spel och varumärke, inklusive möjligheterna att ta spelet till andra plattformar, såsom konsol och PC, samt att utöka användarbasen genom lokalisering och utökad marknadsföring.

Med 8 to Glory har vi skapat värdefulla intäkter för Three Gates, men framför allt har vi visat våra nuvarande partners att vi har kapacitet att utveckla högkvalitativa produkter. Dessutom har vi nu en bra produkt att visa upp för andra potentiella samarbetspartners, vilket redan har gett resultat. Mot bakgrund av det goda arbetet med 8 to Glory har flera attraktiva möjligheter kommit fram under andra halvåret 2016, och efter perioden har vi ingått utvecklingsavtal med två nya attraktiva partners:

INOV8 Golf INC. är ett amerikanskt mediebolag som fokuserar på spel, virtuell gambling och golfrelaterad livsstil. Bolaget har goda kontakter bland golfföretag, professionella golfare och pokerspelare samt andra kända profiler inom de stora sporterna i USA. Three Gates kommer att utveckla ett mobilspel för INOV8 Golf som kombinerar golf och virtuell gambling. Three Gates AB får dels en fast ersättning för utvecklingsarbetet, dels aktier i INOV8 Golf.

Franzén & Falk är ett välkänt företag inom den svenska reklambranschen. Three Gates utvecklar en applikation för mobila plattformar för Franzén & Falk som kommer att presenteras under 2017.

Samarbetet med INOV8 Golf och Franzén & Falk passar väl in i Three Gates strategi att hantera affärsrisk genom att uppnå en bra balans mellan utveckling av spel baserade på royalties och uppdragsarbete mot fast ersättning, samt att samarbeta med attraktiva partners. Med dessa nya kontrakt på plats så stärker vi vår finansiella situation. Vi får en ökad stabilitet på intäktssidan och omedelbar påverkan på kassaflödet. Med de fasta intäkter vi har i nuvarande kontrakt kan vi täcka en betydande del av Bolagets kostnader under slutet av innevarande år och första kvartalet 2017. Endast baserat på nuvarande likviditet, fasta intäkter och förväntad kostnadsnivå, finns tillräckliga medel för minst 12 månader framöver, oaktat Three Gates del av royalties och försäljningsintäkter.

Parallellt fortsätter arbetet med utvecklingen av produktportföljen i övrigt enligt plan, med produkter där Three Gates har royalties på försäljningen och därmed stor uppsida vid framgångsrika lanseringar. Näst på tur är MainStream Fishing.

Vi ser fram emot en fortsatt spännande vinter. Fortsätt följa oss!

Don Geyer, VD Three Gates AB

Delårsrapport Q3 2016 Three Gates AB
http://ir.threegates.se/rapporter/Delarsrapport_Three_Gates_AB_Q3_2016.pdf

Se kort video sammanfattning av delårsrapporten här
http://ir.threegates.se

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential, som omfattar underhållningsspel, online gambling och sociala kasinospel. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk.