• Nettoomsättningen under året uppgick till 1 136 TSEK (3 453 TSEK). Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 100 TSEK (879 TSEK).
  • Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -10 761 TSEK (-14 483 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -4 286 TSEK (-5 520 TSEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 770 TSEK (-15 362 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -4 909 TSEK (-5 689 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,76 SEK (-3,12 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under fjärde kvartalet uppgick till -0,27 SEK (-1,15 SEK).
  • Den 13 november meddelades att Three Gates förvärvar 65 % av aktierna i Tivola Games. Aktierna förvärvas genom en kapitalinjektion i Tivola på initialt 0,5 MEUR (ytterligare en kapitalinjektion på 0,25 MEUR samt en köpeskilling på 0,857 MEUR ska betalas senast 30 nov, 2020, samt en kapitalinjektion på 0,25 MEUR senast 15 feb, 2021). Transaktionen förväntas slutföras före utgången av första kvartalet 2020.
  • I början av december kommunicerades ett omsättningsmål baserat på förvärvet av aktiemajoriteten i Tivola Games på 2,9 MEUR för 2020 och 8,7 MEUR för 2021.
  • Den 10 december lanserades Project Blue Book: Hidden Mysteries i Storbritannien.
  • Den 16 december inleddes öppet betatest av Atari Asteroids: Star Pilot.
  • Den 30 december meddelades resultatet av Bolagets företrädesemission som tecknades till ca 13,2 MSEK.
  • Efter perioden har Project Blue Book: Hidden Mysteries den 23 januari lanserats i Nordamerika.

Kommentar till bokslutskommuniké

När vi stänger 2019 ser vi att det tidigare meddelade besparingsprogrammet har haft effekt och att kostnaderna minskat jämfört med tidigare år. Samtidigt präglades året av utvecklingsarbete och då vi inte hade några nya lanseringar under året har omsättningen minskat jämfört med 2018. Viktiga milstolpar har varit de nya samarbetsavtalen med SuperScale och Atari och sist men inte minst Tivola-förvärvet, som vi gick ut med i slutet av året. Jag är i skrivande stund på väg till Hamburg för möten med Tivolas ledning och ägare. DD-processen är avslutad och vi slutförhandlar avtalet med Tivolas ägare. Mer information om finansieringen av förvärvet kommer i närtid och liksom tidigare har kommunicerats räknar vi med att slutföra transaktionen före utgången av första kvartalet.

Tivola-förvärvet kommer att innebära en stor positiv förändring av Three Gates. Tivolas intäkter kommer att bidra till ökad finansiell stabilitet, samtidigt som vi ser stor uppsida i att vidareutveckla deras befintliga portfölj tillsammans med Tivola och SuperScale. Vidare ser vi stor potential i de kommande spel som Tivola och Three Gates har i pipelinen. För närvarande har vi tillsammans med Tivola sex nya produkter planerade för 2020 och 2021, och vi kan se fram emot ett spännande första år tillsammans.

Rovio-veteranen Matt Wilson kom in i styrelsen under året och har varit ett mycket värdefullt tillskott i styrelsearbetet. Matt har varit viktig i vår utvärdering av Tivola och det är glädjande att han kommer att spela en större roll för oss framöver även på konsultbasis, som en del av övergångsteamet för Tivola-förvärvet, samt som en del av det nya produktutvecklingsteamet.

Project Blue Book: Hidden mysteries lanserades i Nordamerika i slutet av januari. Det är fortfarande tidigt i lanseringen och vi finjusterar nu spelet och utvärderar den mest effektiva strategin för user acquisition i nära samarbete med SuperScale. Genom processen bygger vi upp ett internt live operations team som kommer att vara centralt för att optimera vår nya och växande portfölj av mobilspel.

Jag är mycket entusiastisk över det nya året. Med tillskottet av Tivola och ytterligare engagemang från våra erfarna styrelseledamöter får vi tillgång till seniora ledare av hög kvalitet och ett erfaret publishing-team. I nära samarbete med SuperScale och våra andra partnes är vi övertygade om att vi ska kunna optimera vår nuvarande portfölj och leverera högkvalitativa och finansiellt framgångsrika spel. Vi ser fram emot att följa den vidare lanseringen av Project Blue Book: Hidden mysteries och att kunna berätta mer om Tivolas och Three Gates nya produkter.

Don Geyer

VD, Three Gates AB

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 klockan 08:30 CET.