Den 15 juli 2020 var sista dag i teckningsperioden för Teckningsoption juni/juli. Totalt nyttjades 5 018 964 teckningsoptioner för teckning av 5 018 964 aktier till teckningskurs 0,74 kr per aktie. Genom teckningsoptionerna tillförs Three Gates därmed ca 3 714 033,36 kr före kostnader.

Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet aktier i Three Gates med 5 018 964  aktier från 37 601 410 till 42 620 374 aktier. Aktiekapitalet ökar med 136378,17 kr från 1 035 534,18 kr till 1171912,35 kr.

Emissionen av teckningsoptionerna beslutades av extrastämma den 15 juni 2020. Se den aktuella stämmokommunikén för ytterligare information.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 klockan 17:15 CEST.