I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 18 juni 2018 har en valberedning bildats inför årsstämman 2019. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Evert Gezelius, valberedningens ordförande, representerar Motionworx i Visby AB
Martin Ekdal, representerar sig själv
Viktor Modigh, styrelseordförande i Three Gates AB, representerar även Magnus Nordin och Minotaurus Energi AS

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2019 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2020
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 28 februari 2019, vända sig till valberedningens ordförande på: info@threegates.se eller skriftligen per brev till:
Three Gates AB, Valberedningen, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, Sverige.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 klockan 16:00 CET.