Styrelsen i Three Gates AB har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén till fredagen den 26 februari. Tidigare datum var satt till den 19 februari.

Anledningen till senareläggningen är att Bolaget förväntas slutföra förvärven av gameXcite och Tableflip Entertainment samt besluta om den tidigare kommunicerade finansieringen och namnbytet inför det nya rapportdatumet.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates och majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 klockan 07.59 CET.