Så som tidigare meddelats i pressmeddelanden den 18 januari, 2021 genomför Three Gates AB en finansiering för förvärvet av gameXcite GmbH samt för att tillföra rörelsekapital, och dessutom föreslås ett namnbyte till Jumpgate AB. Som ett led i finansieringen och för att fatta beslut om namnbytet kallar Three Gates till extra bolagsstämma enligt bifogad kallelse.

Finansieringen uppgår till totalt ca 19,8 mkr, omfattande en riktad emission på ca 15,7 mkr (varav ca 1 mkr tecknats av Minotaurus Energi AS, som är en större ägare i bolaget) samt en kvittningsemission på ca 4,1 mkr.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se

 Om bolaget

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates och majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2021 klockan 16:15 CET.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I THREE GATES AB (PUBL)