PRESS RELEASES

Jumpgate AB publicerar årsredovisning för 2020

Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 juni 2021. Till följd av covidpandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan...

läs mer
Jumpgate operativ uppdatering 29 mars 2021

Jumpgate operativ uppdatering 29 mars 2021

Tableflip Entertainment PC-versionen av Project Blue Book: The Game är färdig och finns tillgänglig via Steam. De slutgltiga förberedelserna för lansering via förläggaren Legacy Games distributionskanaler väntas slutföras inom kort  och spelet kommer sedan att sättas...

läs mer