PRESS RELEASES

Jumpgate AB: operativ uppdatering

Jumpgate AB: operativ uppdatering

gameXcites Idle Asterix har lanserats i öppen beta på Android och studion samlar nu in data, analyserar viktiga indikatorer (KPI:er) och finjusterar spelet. Produkten håller hög kvalitet, har fått bra respons från spelarna och kommer att lanseras fullt ut under...

läs mer
Delårsrapport för perioden 1 januari 2022 till 30 september 2022

Kallelse till årsstämma i Jumpgate AB

Aktieägarna i Jumpgate AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 juni 2022. Jumpgates styrelse har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom...

läs mer