Vid extra bolagsstämma i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 16 mars 2017 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby, fattades följande beslut i sammandrag:

Beslut om godkännande av förvärv från SlapShot Games enligt styrelsens förslag

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om avtalet med SlapShot Games avseende förvärv av 50 % av rättigheterna till spelet Offensive Combat. Den totala köpeskillingen uppgår till 120 000 USD, varav 65 000 USD efter stämmans godkännande av avtalet och 55 000 USD den 15 juli 2017. I samband med förvärvet har avtal även ingåtts med International Digital Entertainment Agency (”IDEA”) om arbete med marknadsföring av spelet. Det totala kontraktsvärdet är 88 000 USD, som fördelas över en 11 månadersperiod med start vid spelets lansering.

Huvudägare och verkställande direktör för SlapShot Games och IDEA är Sean Kauppinen, som även är styrelseledamot i Three Gates. Sean Kauppinen deltog inte i bolagsstämman av denna anledning.

Vid bolagsstämman deltog 328 314 aktier, motsvarande 24,98 procent av de utestående aktierna i Bolaget. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017.

Visby 16 mars 2017

För ytterligare information:
Sean Kauppinen (for SlapShot Games)
International Digital Entertainment Agency (IDEA)
+1-415-299-2156
sean@ide-agency.com

Don Geyer
Three Gates AB
ir@threegates.se

Om Three Gates AB
Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential, som omfattar underhållningsspel, online gambling och sociala kasinospel. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För ytterligare information besök: www.threegates.se

Om SlapShot Games

SlapShot Games grundades i slutet av 2016 av spelveteraner, SlapShot Games, LLC. är en publicist av videospel, som har samma inställning till sina spel som en hockeyspelare har till ishockey. Genom hårt arbete, utbildning, erfarenhet och “spelkänsla” kan vi återanvända och utveckla tidigare generationers IP och relansera dem på marknaden. Vårt mål är att publicera stora spel som vi, och miljontals andra, vill spela. Vi arbetar hårt för att nå detta mål med duktiga partners, och världsklass IP och licenser. För mer information, kolla in: www.slapshotgames.com