Jumpgate genomför finansiering på ca 12 mkr som möjliggör tre nya spel för lansering 2022, varav det första blir Idle Asterix, satsning på ny blockkedjebaserad teknologi med non-fungible tokens (NFTs) för Tivola-portföljen samt tillför resurser för vidareutveckling av Wildshade efter lansering.

Jumpgates VD Harald Riegler kommenterar: ”Vi är tacksamma för stödet från investerarna, som gör att vi kan bygga upp lanseringspipelinen ytterligare inför 2022. Vi ser även stor potential i att utveckla möjligheten för spelarna att ta med sig sitt favoritdjur mellan spelen i Tivolas universum och att byta och handla djur med varandra, med hjälp av blockkedjeteknologi. Vidare vill vi ha förutsättningarna att satsa ordentligt på Wildshade efter lanseringen om spelet får det mottagande som vi hoppas på.”

Nytt Asterix-baserat spel för mjuklansering i Q1 2022

gameXcite har säkrat rättigheterna till ett nytt och tredje Asterixspel med arbetsnamnet Idle Asterix, som planeras för mjuklansering redan under första kvartalet 2022. Jumpgate väntas inom kort säkra rättigheterna till ytterligare två spel som kommer att förläggas av portföljbolaget Tivola Games.

Blockkedjebaserat NFT-projekt för Tivola

Tivola förbereder en satsning på ny blockkedjebaserad teknologi med NFTs i Tivolas spel. Med spel som låter spelarna föda upp, avla fram och samla på djur finns goda förutsättningar att skapa en helt ny intäktsström genom en marknadsplats för spelare att handla/byta sina unika djur. Exempelvis erbjuder Wildshade över 40 miljoner möjliga kombinationer av utseende och egenskaper för hästarna som avlas fram.

Satsning på Wildshade

Tivola planerar utveckling och integration av realtids-multiplayer baserat på återkoppling från beta-testet, vilket väntas bidra till monetariseringen av spelet, samt utveckling av en konsolversion av spelet.

Finansiering: ca 12 mkr

Jumpgates styrelse har beslutat att genomföra en riktad kontant nyemission om 14 712 000 aktier till en mindre grupp investerare. Teckningskursen har fastställts till 0,70 kr per aktie. Emissionen görs med stöd i bemyndigande från årsstämman den 22 juni 2021.

Nyemissionen har tecknats av utvalda investerare, däribland aktieägarna Minotaurus Energi AS, F1 Funds AS, Jari Pulkkinen, Lennart Ekerholm, Ballista AS och Capmate AB. Genom nyemissionen kommer bolaget att tillföras ca 10,3 mkr före transaktionskostnader. Priset per aktie är 0,70 kr vilket är ca 10 % rabatt på en volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste 14 handelsdagarna t o m 16 november.

Vidare har fordringsägare med fordringar om ca 1,7 mkr förklarat sig villiga att konvertera dessa fordringar till samma kurs som i den riktade emissionen. Eftersom styrelseledamöter i Bolaget ingår i kretsen av fordringsägare förutsätter detta beslut på bolagsstämma och att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Kallelse till extra bolagsstämma för denna del av finansieringen kommer att gå ut inom kort.

Bakgrund och motivering

Emissionen är nödvändig för att tillföra medel till licens- och utvecklingskostnader för tre nya spel 2022, inklusive Idle Asterix, ett kommande blockkedjebaserat NFT-projekt, ytterligare satsningar på Wildshade samt tillförsel av rörelsekapital. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt möjliggöra finansieringen, samt att få in strategiskt värdefulla nya ägare i bolaget.

Utspädning

Den riktade kontantemissionen medför en utspädningseffekt på ca 10,5 procent baserat på det totala antalet aktier efter nyemissionen. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier och röster att uppgå till 140 468 829 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 868 479,20 kr. 

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 klockan 07.59 CET.