Jumpgate AB har ingått ett ramavtal med Tradelite Solutions GmbH, som omfattar utveckling av sex spel för Tradelites plattform. Värdet på de utvecklingsavtal som hittills ropats av under ramavtalet uppgår till över 100 000 EUR. Spelen är fullt finansierade av Tradelite och utvecklas av Jumpgates dotterbolag Tableflip Entertainment. Initialt är det ett rent uppdragsavtal, där Tradelite betalar Tableflip för utvecklingen av spelen, men avsikten från parterna är att enas om en lösning där även Tableflip får del i uppsidan från spelen.

Tradelite har utvecklat ett koncept för Financial Market Entertainment som använder underhållande spel som ett användargränssnitt för att hantera frågor som användarförvärv, KYC, kundutbildning och engagemang inom finansbranschen. Plattformen är datacentrisk och kommer att lanseras i oktober 2021. För ytterligare information, se www.tradelite.de.

“Vi är väldigt entusiastiska över möjligheten att utveckla spel för den nya plattformen från Tradelite Solutions. Plattformen är mycket kraftfull och har en transformativ potential för spelutveckling och användning av spel som är djupare än traditionell gameification. Vi ser på detta som starten på ett långsiktigt samarbete, med en ny lanseringsplattform med stor potential för framtida tillväxt”, säger Don Geyer, vd Jumpgate AB.

”Arbetet med Jumpgate och deras erfarna utvecklingsteam i Tableflip Entertainment är ett viktigt steg i skapandet av vårt Financial Market Entertainment (FME) Ecosystem. Samarbetet om utvecklingen av spelprodukterna möjliggör för oss att få fram hela raden av tjänster som erbjuds inom ramen för Trade Solutions FME-plattform. Vi ser en ljus framtid tillsammans i vårt gemensamma skapande när vi släpper lös kraften i att korsa spel med finansmarknaden”, säger Tracy Chang, CEO Tradelite Solutions.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 klockan 11:45 CEST