Jumpgate har genomfört riktade emissioner till säljarna av Nukklear och Funatics för att betala den del av respektive köpeskilling som utgår i aktier.

Jumpgates styrelse har beslutat att genomföra riktade kvittningsemissioner om 20 099 285 aktier respektive 19 675 833 aktier till säljarna av Nukklear respektive Funatics. Teckningskursen har fastställts till 0,28 kr per aktie respektive 0,18 kr per aktie. Emissionen görs med stöd i bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 juni 2023.

Nukklear

Nyemissionen har tecknats av Kirk Lenke med 20 099 285 aktier. Genom nyemissionen har en köpeskilling på 5 627 799,80 kr kvittats mot aktier och aktiekapitalet har ökat med 553 529,68 kr. Priset per aktie är 0,28 kr vilket motsvarar den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under perioden den 29 mars – 13 april 2023.

Funatics

Nyemissionen har tecknats av Thomas Friedmann, Thomas Häuser och Thorsten Kneisel med 6 558 611 aktier var. Genom nyemissionen har en köpeskilling på 3 541 649,94 kr kvittats mot aktier och aktiekapitalet har ökat med 541 867,91 kr. Priset per aktie är 0,18 kr vilket motsvarar den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under perioden den 22 juni – 6 juli 2023.

Bakgrund och motivering

Emissionerna är nödvändiga för att uppfylla Bolagets förpliktelser i enlighet med förvärvsavtalen avseende Nukklear och Funatics.

De riktade kvittningsemissionerna medför en utspädningseffekt på ca 8,41 procent baserat på det totala antalet utestående aktier efter nyemissionerna. Efter emissionerna uppgår det totala antalet aktier och röster till 472 588 033 och aktiekapitalet uppgår till 13 014 965,58 kr.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), GameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se