Finansiering för My Cat Rescue

Jumpgates dotterbolag Tivola Games har erhållit 318 000 EUR i finansiering från det tyska federala ministeriet för transport och digital infrastruktur (“BMVI”). Finansieringen utgår i form av ett bidrag till täckning av produktionskostnader för spelprojektet My Cat Rescue (tidigare arbetsnamn Cat Hotel 2) som planeras för lansering under 2022 och har beviljats inom ramen för det tyska programmet för spelfinansiering som administreras av BMVI. Finansieringen kommer att betalas ut löpande under projektperioden med start 1 juli 2021.

Uppdatering om kommande lanseringar

 Wordie har lanserats i en begränsad krets och genomgår nu den slutliga testningen. Betaversionen av den Unity-baserade versionen av Asterix & Friends för mobil lanserades i slutet av förra veckan för Android. Den omfattande uppdateringen av spelet som utgör det sista steget i relanseringen är färdig att integreras och målsättningen är att kunna genomföra den i samband med så kallade store features från Apple Store och Google Play. Petventures genomgår nu slutgiltigt kvalitetssäkringstest och kommer att mjuklanseras inom kort.

“Vi är glada och tacksamma över finansieringen för My Cat Rescue. Den utökade budgeten kommer att bidra till en fördjupad spelupplevelse för Tivolapubliken. Wordie och Petventures har försenats marginellt sedan uppdateringen i maj, men är nu mycket nära mjuklansering. gameXcite arbetar på att få ”store features” för Asterix & Friends för att maximera genomslaget i relanseringen. Arbetet med Buster´s Journey (tidigare arbetsnamn Hidden Animal World) går stadigt framåt och spelet förväntas mjuklanseras i juli enligt plan. Utvecklingsteamen har arbetat hårt de senaste månaderna med att leverera på vår ambitiösa utgivningsplan, trots utmaningarna med att arbeta på distans, och jag är mycket nöjd med resultatet så här långt. Det ska bli väldigt spännande att följa lanseringarna under den närmaste tiden”, säger Harald Riegler, Chief Product Officer Jumpgate AB.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende spelgrupp som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Denna information är sådan information som Jumpgate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021 klockan 08:00 CEST.